Site logo
  Om oss - Samarbeidspartnere

For å kunne tilby våre kunder best mulig service, har SkanKred knyttet til seg en rekke dyktige samarbeidspartnere.

SystemPartner – Vår leverandør av inkasso saksbehandlerverktøy
Norske Inkassobyråers Forening – Vår bransjeforening
Inkassoklagenemnda – Forbrukernes klagenemnd på saksbehandling
Finanstilsynet – Tilsynsmyndighet for inkassobransjen
Brønnøysundregistrene - Registeretat og datakilde
Evry – Leverandør av bl.a Det sentrale Folkeregister, tidl. EDB
Ergogroup – Informasjonstjenester, fusjonert med EDB/Evry. 
Bisnode - Kredittopplysningsselskap
Experian - Kredittopplysningsselskap
Posten – Dokumentdistribusjon
Selby - Filkonverteringsselskap

SkanKred AS - Postboks 2033 Vika - 0125 Oslo - Munkedamsveien 45 - Foretaksregisteret NO 965 095 195 MVA -
Tlf: 21 50 17 30 - Faks: 21 50 16 78 - post@skankred.no